ACTUALS

Videojocs i Educació en Català | Fundació per a la Recerca de Catalunya

ANTERIORS 

2017

Pradia | Una aventura gráfica para el desarrollo de la prosodia (Educación Especial)  | BBVA

2015

La Piedra Mágica | Recercaixa

2014

2013

2012

2011